1למי מיועד הבגד אותו אתם מודדים?

2מה תרצו למדוד?

3ביחרו את סוג המידות אותם תרצו להמיר

אמריקאית
בריטית
ישראלית
בריטית